Letní soustředění 2019

Pobytové soustředění Přimda: 17.8. - 23.8.2019

Příměstské soustředění Dolní Břežany: 26.8. - 30.8. 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letní soustředění je nejdůležitější příprava na soutěžní rok 2019/20.

Pro nejmladší děti (ukončená první třída nebo předškoláci) je určen volejbalový příměstský kemp v Dolních Břežanech.

Pro děti, které dokončily druhou třídu, je povinná účast alespoň na jednom týdnu dle vlastního výběru.

!!! Od mladšího žactva (včetně přípravky 3) je účast povinná na obou týdnech !!!

 

1. týden na Přimdě 17.8. - 23.8. 2019

Adresa: Rekreační a sportovní středisko Přimda, Severní 284, 34806

Odjezd: 17.8. 2018 v .......... hod od nemocnice Krč, sraz v ...........(vedlejší silnice podél nemocnice)

Návrat: 23.8.2018 mezi 18.00 - 19.00 hod k nemocnici Krč

Cena: 4200,-

Kontakty:

Radka Mihaličková 602 225 701 - mladší žákyně, starší žákyně, kadetky

Hanka Bízková 774 092 744 - přípravky

Zdeněk Kulčák 723 744 255 - mladší žáci, starší žáci

Libor Bartůněk 773 600 036 - kadeti, junioři  

Informace: Letní soustředění je zaměřeno na kondiční přípravu a trénink volejbalových dovedností + příprava na soutěže

Tréninky budou probíhat 3x denně. Trénujeme venku i v hale.

Lékařský dohled je zajištěn po celý pobyt.

Strava: Plná penze včetně celodenního pitného režimu.

Dokumenty:

1. Potvrzení o bezinfekčnosti (podepsané s datem odjezdu)

2. Kopie zdravotní způsobilosti na akce potvrzená od lékaře - musí zahrnovat informaci o řádném očkování - POKUD NEBUDE MÍT DÍTĚ POTVRZENÝ FORMULÁŘ OD LÉKAŘE, NEMŮŽE S NÁMI ODJET!!! (lze použít platné potvrzení např. ze ŠVP nebo z táborů, nebo přiložený formulář). 

Nově platí lékařský posudek 2 roky od data vystavení!

Informace o platnosti posudku

3. Kopie kartičky pojišťovny

VŠE ODEVZDAT U AUTOBUSU!!! 


Kapesné: Dle vlastního uvážení, v místě je menší občerstvení

+ 200,- na bazén předejte u autobusu v podepsané obálce

Léky: Podepsané léky s návodem odevzdat lékaři u autobusu

 

2. týden v Dolních Břežanech 26.8. - 30. 8. 2018        9.00 – 17.00

Cena: 2000,-

Volejbalový příměstský kemp v areálu ZŠ Dolní Břežany 

Příchody a odchody dle zaslaných rozpisů pro jednotlivé kategorie (příchod může být v 8.00, vždy tam někdo z trenérů již bude, odchod po 16.30 dle rozpisu.

V poledne bude zajištěn oběd, pitný režim a po obědě odpočinek na karimatkách, svačina


PLATBA

- bankovním převodem do na účet 2500704249/2010 (FIO)

- jako specifický symbol uvádějte rodné číslo dítěte bez čísla za lomítkem.

- jako variabilní symbol 82019.

- !!! do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno dítěte+LS !!!