Letní soustředění 2018

Pobytové soustředění Přimda: 18.8. - 24.8.2018

Příměstské soustředění Dolní Břežany: 27.8.-31.8. 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE OHLEDNĚ LETNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ BUDOU AKTUALIZOVÁNY ZAČÁTKEM ROKU 2018, PLATNÉ TERMÍNY JSOU UVEDENÉ VÝŠE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informace níže se budou aktualizovat postupně

 

Letní soustředění je nejdůležitější příprava na soutěžní rok 2017/18.

Adresa: Rekreační sportovní středisko Přimda, Severní 284, PSČ 34806
   
Odjezd: 19.8.2917 v 8.30 hod od nemocnce Krč, sraz v 8.00 (vedlejší silnice podél nemocnice)
   
Návrat: 25.8.2017 mezi 19.00 - 20.00 hod k nemocnici Krč
   

Letní soustředění je nejdůležitější příprava na soutěžní rok 2017/18.

Pro nejmladší děti (ukončená první třída nebo předškoláci) je určen volejbalový příměstský kemp v Dolních Břežanech.

Pro děti, které dokončily druhou třídu, je povinná účast alespoň na jednom týdnu dle vlastního výběru.

!!! Od mladšího žactva (včetně přípravky 3) je účast povinná na obou týdnech !!!

 

1. týden na Přimdě 19.8. - 25.8. 2017

Adresa: Rekreační a sportovní středisko Přimda, Severní 284, 34806

Odjezd: 19.8. 2017 v 8.30 hod od nemocnice Krč, sraz v 8.00 (vedlejší silnice podél nemocnice)

Návrat: 25.8.2017 mezi 19.00 - 20.00 hod k nemocnici KrčKontakt: Radka Mihaličková 602 225 701 - mladší žákyně, starší žákyně, KKY a JKY

Hanka Bízková 774 092 744 - přípravky

Zdeněk Kulčák 723 744 255 - mladší žáci

Libor Bartůněk 773 600 036 - starší žáci, kadeti

Informace: Letní soustředění je zaměřeno na kondiční přípravu a trénink volejbalových dov

Tréninky budou probíhat 3x denně. Trénujeme venku i v hale.

Lékařský dohled je zajištěn po celý pobyt.

Strava: Plná penze včetně celodenního pitného režimu.

Dokumenty:

1. Potvrzení o bezinfekčnosti (podepsané s datem odjezdu)

2. Kopie zdravotní způsobilosti na akce potvrzená od lékaře - musí zahrnovat informaci o řádném očkování - POKUD NEBUDE MÍT DÍTĚ POTVRZENÝ FORMULÁŘ OD LÉKAŘE, NEMŮŽE S NÁMI ODJET!!! (lze použít platné potvrzení např. ze ŠVP nebo z táborů, nebo přiložený formulář)

3. Kopie kartičky pojišťovny VŠE ODEVZDAT U AUTOBUSU!!! 


Kapesné: Dle vlastního uvážení, v místě je menší občerstvení

+ 200,- na bazén předejte u autobusu v podepsané obálce

Léky: Podepsané léky s návodem odevzdat lékaři u autobusu

 

2. týden v Dolních Břežanech 28.8. - 1. 9. 2017 9.00 – 17.00

Volejbalový příměstský kemp na novém multifunkčním hřišti v Dolních Břežanech

Příchody a odchody dle zaslaných rozpisů pro jednotlivé kategorie (příchod může být v 8.00, vždy tam někdo z trenérů již bude, odchod po 16.30 dle rozpisu.

V poledne bude zajištěn oběd, pitný režim a po obědě odpočinek na karimatkách, svačina


Účast na letním soustředění je velmi důležitá pro přípravu na novou sezónu!!!


PLATBA

- bankovním převodem do na účet 2500704249/2010 (FIO)

- jako specifický symbol uvádějte rodné číslo dítěte bez čísla za lomítkem.

- jako variabilní symbol 82017.

- !!! do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno dítěte+LS !!!