10. 02. 2018

Příspěvky 2. pololetí 2017/18

Příspěvky 2. pololetí 2017/18

Platba příspěvků na 2. pololetí 2017/18 do konce února 2018!

Číslo účtu:      2500704249/2010 - FIO

                      Variabilní symbol pro platbu příspěvků 2. pololetí 2017/18: 12018

                      Specifický symbol: rodné číslo dítěte bez čísla za lomítkem

                      Do zprávy: jméno a příjmení dítěte + kategorie

                                       (PM1,PM2, PM3, PDB1, PDB2, PDB3, mlžky, stržky, kky, jky, mlžci,

                                        stržci, kti, jri)

Cena:            přípravka M1, M2, DB1, DB2: 2200,-/pololetí

                     přípravka M3, DB3: 3000,-/pololetí

                     ostatní družstva: 3500,-/pololetí

DB - Dolní Břežany

M - Modřany