18. 02. 2019

Příspěvky 2. pololetí 2018/19

Příspěvky 2. pololetí 2018/19

Platba příspěvků na 2. pololetí 2018/19 do konce března 2019!

Číslo účtu: 2500704249/2010 - FIO

Variabilní sym. pro platbu za 2. pololetí 2018/19: 12019

Specifický sym.: rodné číslo dítěte bez čísla za lomítkem

Do zprávy: jméno a příjmení dítěte+kategorie (M1,M2,M3,DB1,DB2,DB3,mlžky,stržky,kky,mlžci,stržci,kti,jri)

Výše příspěvků: 

přípravka M1, M2, DB1, DB2: 2200,-/pololetí

přípravka M3, DB3, mlžci: 3000,-/pololetí

ostatní družstva: 3500,-/pololetí

Pokud máte možnost čerpat příspěvek od zaměstnavatele, zdravotní pojišťovny nebo jiné organizace, požádejte o vystavení faktury před platbou!!!

Stačí poslat žádost do našeho mailu orion.volejbal@seznam.cz.

Žádost musí obsahovat:

- fakturační údaje

- částku

- přesné znění textu faktury