22. 10. 2018

Příspěvky 1. pololetí 2018/19

Příspěvky 1. pololetí 2018/19

Platba příspěvků na 1. pololetí 2018/19 do konce října 2018!

Číslo účtu: 2500704249/2010 - FIO

Variabilní sym. pro platbu za 1. pololetí 2018/19: 22018

Specifický sym.: rodné číslo dítěte bez čísla za lomítkem

Do zprávy: jméno a příjmení dítěte+kategorie (M1,M2,M3,DB1,DB2,DB3,mlžky,stržky,kky,mlžci,stržci,kti,jri)

Výše příspěvků: 

přípravka M1, M2, DB1, DB2: 2300,-/pololetí

přípravka M3, DB3, mlžci: 3100,-/pololetí

ostatní družstva: 3600,-/pololetí

DB - Přípravka Dolní Břežany

M - Přípravka Modřany

 

Pokud máte možnost čerpat příspěvek od zaměstnavatele, zdravotní pojišťovny nebo jiné organizace, požádejte o vystavení faktury před platbou!

Stačí poslat žádost do našeho mailu orion.volejbal@seznam.cz.

Žádost musí obsahovat:

- fakturační údaje

- částku

- přesné znění textu faktury