16. 09. 2019

Příspěvky 1. pololetí 2019/20

Příspěvky 1. pololetí 2019/20

Platba příspěvků na 1. pololetí 2019/20 do konce října 2019!

Pokud máte možnost čerpat příspěvek od zaměstnavatele, zdravotní pojišťovny nebo jiné organizace, požádejte o vystavení faktury před platbou!!!

Žádosti o vystavení faktury směřujte přímo na adresu (účetní Monika Svobodová):

orion.monika@seznam.cz
 
Žádost musí obsahovat:
- odběratele  (fakturační údaje)
- přesné znění textu, který bude možno do fa zkopírovat
- částku
Na žádosti, zaslané na mail orion.volejbal@seznam.cz nebude brán zřetel!!!
Děkujeme za pochopení!

Platba příspěvků do konce října převodem na účet  2500704249/2010- FIO.
Variabilní symbol pro platbu příspěvků 1. pololetí 2019/20: 22019
Specifický symbol: rodné číslo dítěte bez čísla za lomítkem
Do zprávy: jméno a příjmení dítěte + tréninková skupina
Cena: 
PŘÍPRAVKA 1 a 2: 2300,- /1.pololetí (zahrnuje LP 100,-, který platíme volejbalovému svazu, platí se pouze 1x za sezonu)
PŘÍPRAVKA 3 a MLŽCI: 3100,- /1.pololetí (zahrnuje LP 100,-, který platíme volejbalovému svazu, platí se pouze 1x za sezonu)
OSTATNÍ DRUŽSTVA: 3600,- /1.pololetí (zahrnuje LP 100,-, který platíme volejbalovému svazu, platí se pouze 1x za sezonu)