13. 02. 2020

Příspěvky 2. pololetí 2019/20

Příspěvky 2. pololetí 2019/20

Platba příspěvků na 2. pololetí 2019/20 do 20.března 2020!

Pokud máte možnost čerpat příspěvek od zaměstnavatele, zdravotní pojišťovny nebo jiné organizace, požádejte o vystavení faktury před platbou!!!

Žádosti o vystavení faktury směřujte přímo na adresu (účetní Monika Svobodová):

orion.monika@seznam.cz
 
Žádost musí obsahovat:
- odběratele  (fakturační údaje)
- přesné znění textu, který bude možno do fa zkopírovat
- částku
Na žádosti, zaslané na mail orion.volejbal@seznam.cz nebude brán zřetel!!!
Děkujeme za pochopení!

Platba příspěvků do 20.3. převodem na účet  2500704249/2010- FIO.
Variabilní symbol pro platbu příspěvků 2. pololetí 2019/20: 12020
Specifický symbol: rodné číslo dítěte bez čísla za lomítkem
Do zprávy: jméno a příjmení dítěte + tréninková skupina
Cena: 
PŘÍPRAVKA 1 a 2: 2200,- /pololetí 
PŘÍPRAVKA 3 a mladší žáci: 3000,- /pololetí 
Mladší žákyně, starší žákyně, starší žáci, kadeti, kadetky, junioři: 3500,- /pololetí